Webky

Zmluvné Podmienky

Zmluvné Podmienky

Svojim vstupom či registráciou na tieto webové stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami a prijímate ich:

The terms and conditions hereof (the "Agreement" and/or "Terms and Conditions" where relevant) shall govern the relationship between I/you (as Guest and/or Member) and Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg law governed private limited liability company with registered address at 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number 171.358 (the "Website Operator") regarding the use of services on www.asianladyboys.co.uk website. In this agreement 'www.asianladyboys.co.uk' refers either to the Website Operator or to the www.asianladyboys.co.uk website as operated by the Website Operator subject to the applicable context.

Výklad pojmov

 • Člen / Zákazník / Zaregistrovaný - Návštevník, ktorý sa zaregistruje na služby stránok.
 • Hosť- Návštevník, ktorý vstupuje na www.asianladyboys.co.uk stránku bez registrácie k službám stránky.
 • Poskytovateľ Služieb pre Dospelých (ASP)/ Účinkujúci/Modelka - Fyzická osoba, staršia ako 18 (alebo 21) v závislosti od danej jurisdikcie, poskytujúca predstavenie, chat alebo interakciu s Členmi a Hosťami na stránke.
 • Poskytovateľ erotických služieb (ASP) Zostatok kreditu - Na stránkach www.asianladyboys.co.uk majú členovia príležitosť získavať kredity na platenie za prémiové služby kupovaním balíčkov. Platby bezpečne spracováva náš platobný operátor a zakúpené kredity sa následne objavujú na účte člena ako zostatok.
 • Free Chat - povolená možnosť komunikovať s poskytovateľom erotických služieb vo forme online chatu.
 • Súkromný Chat – V Súkromnom Chate majú Členovia povolené písať alebo rozprávať (hlasová komunikácia) s ASP tvárou v tvár, bez prítomnosti všeobecných používateľov.

Prejsť na článok:

 1. Obsah
 2. Služby a záruky
 3. Zásady
 4. Registrovaní užívatelia
 5. Poplatky, kompenzácie kredity, vracanie poplatkov a správa nelegálneho konania
 6. Prehlásenie registrovaných užívateľov
 7. Povinnosti užívateľov
 8. Ukončenie registrácie
 9. Personal Data, Privacy Policy
 10. Funkčnosť a bezpečnosť
 11. Spam
 12. Kontakty
 13. rôzne:

1. Článok: www.asianladyboys.co.uk - obsah

 • www.asianladyboys.co.uk je online interaktívna stránka pre dospelých (vrátane explicitného a implicitného erotického a sexuálneho obsahu). Tým pádom je prístup neplnoletých zakázaný. Prístup na www.asianladyboys.co.uk nie je odporúčaný osobám, ktoré môžu byť voči obsahu pre dospelých citlivé a akýkoľvek eventuálny prístup takýchto osôb na www.asianladyboys.co.uk je ich výhradná zodpovednosť.
 • Zábavný erotický obsah týchto stránok poskytujú ženy a muži starší ako 18 rokov z celého sveta bežne označovaní ako poskytovatelia erotických služieb (ASP - Adult Service Providers).
 • Poskytovatelia erotických služieb (ASP) chatujú a robia živé show pomocou svojej webkamery pre užívateľov z celého sveta, ktorí si ich vybrali na základe živých prenosov, fotografií a upútaviek aj platených videí.
 • www.asianladyboys.co.uk poskytuje ASP v rozličných kategóriách, ktoré sa môžu z času na čas meniť. Bez ohľadu na vyššie uvedené, prosím berte na vedomie nasledovné:
 • V kategórii Sexy Flirt je nahota alebo sexuálne provokatívne správanie v bezplatnom chate zakázaná. V súkromnom chate je to, čo ukážu, na rozhodnutí Modelky.
 • V kategórii Spriaznená Duša a všetkých podkategórií, napr. Tanečník, Cosplay a pod., Modely nemajú poskytovať alebo implikovať akýkoľvek sexuálne explicitný obsah, či už písaný, zobrazený alebo vysielaný. Chat by mal byť tematicky spriaznený so špecifickou subkategóriou.
 • Vo všetkých ostatných kategóriách môžete vyžadovať erotickú šou počas Súkromného Chatu v súlade s tým, čo môže Model v Súkromnom Chate predviesť, ako má uvedené v profile.

  Všeobecným pravidlom je, že účinkujúcim nie je dovolené vo Free Chatu ukazovať nahotu alebo akýkoľvek pornografický obsah.
 • www.asianladyboys.co.uk na svojich stránkach používa dve najobľúbenejšie štandardné technológie, aby ponuka obsahu mohla byť dokonale prispôsobiteľná a zaručovala najvyššiu možnú užívateľskú prívetivosť. Na www.asianladyboys.co.uk je užívateľ Pánom!

2. článok: www.asianladyboys.co.uk - služby a záruky

 • Stránky www.asianladyboys.co.uk sú rozdelené na konkrétne oblasti, ktoré ponúkajú zábavné erotické služby zadarmo alebo za poplatok. www.asianladyboys.co.uk neustále obohacuje svoje služby, aby boli splnené požiadavky užívateľov.
 • Pred objednaním zamýšľanej služby je dôležité vziať do úvahy jej obsah, cenovú ponuku a spôsoby platby (kreditnou a platobnou kartou, online platba atd.) umožnené pre túto službu vo Vašej krajine. Informácie nájdete na webových stránkach.
 • Zverejnenie iného obsahu na webových stránkach neznamená, že www.asianladyboys.co.uk podporuje jeho autora ani že preberá za takýto obsah zodpovednosť.
 • www.asianladyboys.co.uk neposkytuje, v rozsahu povolenom zákonom, žiadne záruky za informácie, služby, alebo produkty poskytované cez alebo v súvislosti so službami. Odberatelia a/alebo Hostia a ich používanie služieb je na ich vlastné riziko.
 • www.asianladyboys.co.uk sa vždy usiluje pre poskytnutie toho najlepšieho obsahu a služieb. Avšak nemôžeme zaručiť predajnosť, vhodnosť na akýkoľvek účel, alebo žiadne výsledky v súvislosti s obsahom a jeho korektnosťou, presnosťou, včasnosťou, spoľahlivosťou a ani akokoľvek inak.
 • Ani www.asianladyboys.co.uk ani strana zapojená do tvorby, výroby alebo poskytovania služby alebo obsahu nie je zodpovedná za žiadne priame, náhodné, následné, nepriame alebo veľké škody vyplývajúce z prístupu k, užívania, alebo výkladu, služieb, tovaru alebo informácií poskytnutých od alebo prostredníctvom www.asianladyboys.co.uk, bez vplyvu podmienok stanovených nižšie v tejto dohode.
 • Po výslovnom povolení od zákazníka (prostredníctvom e-mailu, alebo chatu) www.asianladyboys.co.uk Zákaznícky Servisný Tím zaháji diaľkovo riadený prístup k počítaču zákazníka za účelom stanovenia technických problémov alebo získania informácie o systéme z dôvodu nájdenia pôvodu chyby.

  Vyjadrením schválenia pre "diaľkovo radený prístup k počítaču", sa zákazník zaväzuje a súhlasí s tým, že sa vzdá právnych krokov proti www.asianladyboys.co.uk rovnako ako proti jej zamestnancom, vo vzťahu k diaľkovému riadeniu počítača.

3. článok: www.asianladyboys.co.uk - zásady

 • www.asianladyboys.co.uk nemá v úmysle podporovať akékoľvek nemorálne záujmy; za týmto účelom za týmto účelom boli ustanovené prísne pravidlá.
 • Ako platinový sponzorský člen asociácie webových stránok hájacich ochranu dieťaťa ASACP a člen organizácií RTA (organizácie Určené pre dospelých) a ICRA (asociácie hodnotiteľov obsahu internetu) sa www.asianladyboys.co.uk zaväzuje k ochrane neplnoletých jedincov.
 • Služby www.asianladyboys.co.uk sú prístupné len osobám starším ako 18 (v niektorých oblastiach 21) rokov. Preto nie je pre mladistvých žiadny pornografický materiál ľahko dosiahnuteľný.
 • Osobám mladším ako 18 (v niektorých oblastiach 21) rokov rovnako nie je dovolené byť poskytovateľom erotických služieb (ASP). Z toho vyplýva, že všetci poskytovatelia erotických služieb (ASP) v čase fotografovania alebo natáčania dovŕšili 18 (v niektorých oblastiach 21) rokov a správca záznamov eviduje pre toto dôkazy. www.asianladyboys.co.uk v žiadnom prípade nevyužíva deti ako poskytovateľov erotických služieb (ASP).
 • Všetci poskytovatelia erotických služieb (ASP) musia spĺňať tri hlavné požiadavky:
 • podpísanie dohody, v ktorej sa prehlasuje okrem iného pravosť poskytovaných osobných údajov a veku;
 • poskytnutie naskenovanej kópie identifikačného preukazu;
 • poskytnutie fotografie, na ktorej poskytovateľ erotických služieb (ASP) drží svoj identifikační preukaz vedľa svojej tváre.
 • Účty poskytovateľov erotických služieb (ASP) sú v prípade, že porušia zásady www.asianladyboys.co.uk, okamžite a trvalo zastavené.
 • Na www.asianladyboys.co.uk je zásada nulovej tolerancie k detskej pornografii (písanej aj obrazovej). V prípade najmenšieho podozrenia je dotyčný účet okamžite a trvalo uzavretý a môžu byť kontaktované príslušné orgány.
 • www.asianladyboys.co.uk si vyhradzuje právo okamžite a trvalo uzavrieť účet, ktorého viditeľný názov je urážlivý, vzťahuje sa k mladistvým alebo existuje najmenšie podozrenie, že ide o falzifikát.

4. článok: www.asianladyboys.co.uk - registrovaní uživatelia

 • K registrácii na www.asianladyboys.co.uk je bezpodmienečne nutné dovŕšiť vek 18 alebo v niektorých oblastiach 21 rokov, v súlade s miestnou legislatívou príslušnou pre užívateľa.
 • Registrací na www.asianladyboys.co.uk a přijetím této dohody, Odběratel tímto výslovně souhlasí s využitím služeb z tohoto webu během lhůty pro odstoupení a odběratel výslovně uznává, že on/ona ztrácí jeho/její právo na odstoupení od smlouvy/zrušení jakékoliv práva, pokud jde o využití těchto služeb. Výše uvedený výslovný souhlas je v souladu se směrnicí o právech spotřebitelů (2011/83/EC) ze dne 25. října 2011, provedené v Lucemburku zákonem ze dne 2. dubna 2014.
 • Registráciou na www.asianladyboys.co.uk a prijatím tejto zmluvy užívatelia súhlasí, že odškodní stránky www.asianladyboys.co.uk, ich úradníkov, predstaviteľov, partnerov, právnikov, akcionárov, manažérov, členov, agentov i zamestnancov, zaplatí im súdne trovy a udrží ich bezúhonnosť v prípade akýchkoľvek sťažností, strát, záväzkov alebo výdavkov (vrátane primeraných nákladov na právne zastúpenie) nárokovaných tretími stranami v súvislosti so správaním užívateľov, ich vyhláseniami alebo činnosťami, rovnako ako v súvislosti s porušením akýchkoľvek podmienok a záväzkov tu obsiahnutých alebo s nezákonným konaním v rámci tejto zmluvy.
 • V prípade nezákonného konania užívateľa alebo jeho porušenie tejto zmluvy môže www.asianladyboys.co.uk bez upozornenia uzavrieť užívateľovi účet alebo čokoľvek s ním súvisiacim. www.asianladyboys.co.uk neberie zodpovednosť za akékoľvek možné straty v dôsledku takéhoto uzavretia ani za akékoľvek kompenzácie kreditov alebo vrátenie peňazí.
 • Táto dohoda musí byť účinná od dátumu, kedy Hosť vstúpi www.asianladyboys.co.uk a/alebo sa Odberateľ registruje na www.asianladyboys.co.uk} a prijíma túto dohodu, a zostáva v platnosti, kým nie je riadne ukončená ktoroukoľvek zo strán v plnom súlade so zmluvnými podmienkami jasne uvedenými v tejto Zmluve.

5. článok: www.asianladyboys.co.uk - poplatky, kompenzácie, kredity, vrátenie poplatkov a správa nelegálneho konania

 • Užívatelia môžu nakupovať kreditové balíčky, ktoré je možné míňať v dostupných oblastiach erotickej zábavy; pred výberom služieb je teda nutné, aby užívateľ vzal na vedomie odpovedajúci obsah, cenovú ponuku a možnosti platby na webových stránkach.
 • Chatovanie s oblečenými poskytovateľmi erotických služieb (ASP) je zadarmo. Ak však chce užívateľ prístup k úplnej funkcii služby (vrátane vyzlečených poskytovateľov erotických služieb - ASP - a súkromných show), musí kliknúť na tlačidlo Súkromná show a od tohto okamihu sa nachádza vo video chatovej miestnosti s poskytovateľom erotických služieb (ASP) v súkromnom režime, kde sú mu po sekundách odrátané zakúpené kredity.
 • V priebehu súkromnej show s poskytovateľom erotických služieb (ASP) môže užívateľ využiť možnosť Rýchly nákup. Táto funkcia umožní užívateľovi v priebehu show okamžite a ručne navýšiť svoj zostatok kreditu o zvolený balíček.
 • Predplatitelia môžu tiež použiť funkciu SmartBuy aby mohli využívať súkromné predstavenia bez prerušenia. Táto funkcia umožňuje, aby systém automaticky navýšil kredit predplatiteľa vždy, keď zostatok na účte klesne pod 7 kreditov. V predvolenom nastavení SmartBuy kúpi 27.99 balíček, avšak člen má možnosť zmeniť veľkosť tohto balíčku.
 • Odberatelia sú upozorňovaní na uvedený automatizovaný nákup vždy ako sa uskutoční pomocou automatického e-mailového upozornenia. Túto funkciu je možné deaktivovať v Nastaveniach Účtu.
 • Ak je transakcia odmietnutá bankou, funkcia SmartBuy bude automaticky deaktivovaná. Po tom ako člen uskutoční úspešný nákup, funkcia SmartBuy bude znovu aktivovaná.
 • Platba za použitie uvedených možností bude prevedená spôsobom, ktorý si užívateľ zvolil.
 • Vyúčtovanie daného účtu (aktuálna cena možná pre kreditové balíčky) závisí na lokalite, kde bol účet vytvorený. Vezmite prosím na vedomie, že stránky www.asianladyboys.co.uk si vyhradzujú právo zaokrúhľovať cenu a sú týmto splnomocnené zaokrúhlenia uplatniť.
 • V prípade akejkoľvek požiadavky vám bude spoločnosť Duodecad IT Services Luxembourg S.à.r.l. schopná vám tiež pomôcť ohľadom vašich transakcií uskutočnených prostredníctvom rôznych poskytovateľov platby tým, že ich bude kontaktovať. Za týmto účelom kontakujte ohľadom účtovania a podpory nasledujúce: 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg alebo pošlite e-mail na help@dditservices.com. Asianladyboys Co.com si neukladá detaily vašich transakcií ani k nim nemá prístup.
 • Ohľadne bankových výdajov je treba, aby sa každý predplatiteľ informoval priamo u svojej banky.
 • www.asianladyboys.co.uk nepreberá zodpovednosť za akékoľvek problémy vyskytujúce sa mimo www.asianladyboys.co.uk.
 • Akékoľvek sťažnosti musia byť vznesené do 24 hodín od vyskytnutia problému na zákazníckom servise www.asianladyboys.co.uk. Vzhľadom na zložitosť a náročnosť procesu určenia oprávnenosti sťažností vznesených po uvedenej dobe 24 hodín bude na tieto braný zreteľ len v prípade mimoriadnych udalostí.
 • Kedykoľvek to bude považované za nutné, môže zákaznícky servis www.asianladyboys.co.uk starostlivo prešetrovať hlásenia a ďalšie údaje, ktoré má k dispozícii, a používať pre tieto účely akékoľvek dostupné prostriedky.
 • V súlade s vyjadrením Účastníka o zrieknutí sa práva odstúpenia/zrušenia na základe bodu 4.2 k súčasnej Zmluve, žiadna požiadavka na vrátenie peňazí alebo zrušenie nebude prijatá, v prípade, že Účastník už začal využívať zakúpený kreditový balík. Niektoré náhrady sú však možné a to za podmienok stanovených v nasledujúcich odsekoch.
 • www.asianladyboys.co.uk preplatí/vykompenzuje len sumu kreditov, ktorá je vo výške určenej podľa zaplatenej sumy a efektívne nahláseného problému, keď bol akýkoľvek kredit stratený kvôli dysfunkcii www.asianladyboys.co.uk alebo Poskytovateľa Služieb pre Dospelých (ASP) v časti stránky ktorá explicitne zakazuje poskytovanie erotického obsahu. V prípade, že bol erotický obsah poskytovaný, www.asianladyboys.co.uk posúdi situáciu a rozhodne, či je požiadavka zákazníka možná. Modelky v kategórii Sexy Flirt môžu poskytovať erotický obsah v súkromnom chate, avšak nemôžu poskytovať falošné sľuby, ktoré nakoniec nesplnia. Modelky taktiež nemusia poskytovať erotický obsah, ale ak súhlasia, môžu tak vykonať počas súkromnej show.

  Za podmienok uvedených v tomto ustanovení, každý Odberateľ si je vedomý, že ak je on/ona považovaný za Prvého Člena (tento termín je definovaný nižšie), je odporúčané, aby naznačil a/alebo opakoval/a špecifické požiadavky na Poskytovateľa erotických služieb ("ASP") od začiatku súkromného chatu, pokiaľ nie je súkromná show podľa jeho/jej očakávaní a taktiež je potrebné umožniť dostatok času ASP pre vykonanie takejto požiadavky. Ak takto nebude Odberateľ (ako Prvý Člen, tento pojem je definovaný nižšie) konať, náhrady a kompenzácie nebudú učinené, ak o ne Odberateľ zažiada.

  Odberateľ by mal ďalej rozumieť a prijať, že keď sa napojí na už prebiehajúcu súkromnú show, ktorá začal iný používateľ (tento je definovaný ako "Prvý Člen"), odberateľ, ktorý sa následne pripojil na takéto predstavenie ("Nasledujúci Člen(ovia)") je/sú považovaný za pasívnych účastníkov do takej mieri, že poskytovateľ služieb/Model(ky) je/sú vyžadované nasledovať len požiadavky od Prvého Člena. V takomto prípade a v takýchto prípadoch nie je/sú Nasledujúci Člen(ovia) oprávnení k akýmkoľvek kompenzáciám, okrem situácií, kedy môže nefunkčnosť www.asianladyboys.co.uk, ktorú môže riadne preukázať Nasledujúci Člen(ovia).

  Mimo Súkromný Chat, Odberatelia môžu taktiež kontaktovať Poskytovateľov Služieb pre Dospelých ("ASP") aj prostredníctvom offline správ alebo, ak je ASP dostupný, cez Video/Hlasový Hovor. Prosím berte na vedomie, že Odberateľ nemôže vytvárať špecifické požiadavky pre ASP cez Video/Hlasový hovor.
 • Due to the payment system applied by www.asianladyboys.co.uk and third-party payment processors and provided that cash refund conditions are met, cash refunds shall only apply for the same amount as that originally paid upon a certain credits package purchase provided that the related credits balance has not been used or spent, even partially. As a result, no partial cash refund of credit packages bought is ever possible. This therefore means that whenever a credits package balance is partially used (including credit rewards), a refund may only take place in the form of credits (and not cash) up to existing prior credits balance, subject to eligibility conditions. Eligible cash refunds, will be processed using the same payment method applied to the credits package originally purchased and for which the refund is requested. As a result of a cash refund, the corresponding amount of credits will then be deducted from your account's balance. You shall remain aware that certain payment methods do not allow any refund due to underlying technical restrictions pertaining to their use.
 • Amounts spent on related services, such as VIP show tickets, Buy My Content and/or Surprise, Sneak Peek, Messenger and/or offline/private messages, Video/Voice Calls are not subject to refund/compensation.
 • Bez ohľadu na vyššie uvedené, www.asianladyboys.co.uk nenesie zodpovednosť za akékoľvek hanlivé, urážlivé alebo nezákonné správanie ktoréhokoľvek Hosťa/Odberateľa, alebo za akékoľvek zlyhanie vysielania, chybu, vynechanie, prerušenie, vymazanie, defekt, oneskorenie v prevádzke alebo prenose, zlyhanie komunikačnej linky, odcudzenie alebo zničenie alebo neoprávnený prístup, pozmeňovanie alebo použitie záznamov, či už na základe zmluvy alebo teórie prečinu, alebo na základe akéhokoľvek iného dôvodu žaloby, za akúkoľvek sumu nad rámec sumy zaplatenej Odberateľom www.asianladyboys.co.uk.
 • www.asianladyboys.co.uk ani žiadna z jej spriaznených alebo prepojených spoločností nebude za žiadnych okolností, vrátane mimo iného v prípade nedbalosti, niesť zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, mimoriadne, následné alebo sankčne nahradzované škody vyplývajúce z užívania ich služieb alebo nespôsobilosti ich užívať, bez dotknutia čohokoľvek uvedeného v tomto odseku.
 • Stránka a všetky jej funkcie musia byť používané po celý čas v rámci ich účelu a určeného používania. Akékoľvek nečestné správanie, konanie, manévre akéhokoľvek druhu, vrátane pokusu, s osobitným zreteľom na obchádzanie platných pravidiel (či už písaných alebo implikovaných) môže viesť k okamžitému suspendovaniu alebo terminácii Členského Účtu. Prosím berte na vedomie, že Prevádzkovateľ Webstránky je oprávnený konať na základe vlastných záverov na základe nepriamych alebo faktických informácií obdržaných z monitoringu webstránky alebo iných aktivít v rámci legality. Prosím berte na vedomie, že vytváranie viacerých účtov tým istým užívateľom pre odovzdávanie viacerých hodnotení a neférové manipulovanie s výsledkami Ocenení spadá do tejto kategórie a môže mať za následok termináciu vášho Členského účtu z www.asianladyboys.co.uk. Prípady podvodných aktivít súvisiacich s online transakciami sú považované za vysokú prioritu. Takéto prípady môžu byť posunuté príslušným orgánom, v rámci platných regulácií na ochranu osobných údajov.
 • Registrovaný užívateľ súhlasí, že v prípade akejkoľvek podvodné transakcie má www.asianladyboys.co.uk právo použiť všetky dostupné informácie k všetkým právnym krokom, vrátane okrem iného histórie prehliadača, IP a e-mailových adries a ďalších sledovateľných činností. Počas takýchto právnych krokov môžu stránky www.asianladyboys.co.uk využiť ďalšiu odbornú vyšetrovacú stranu a zdielať isté informácie, aby vyhoveli oprávneným požiadavkám, chránili svoje práva a obhájili záujmy svojich zákazníkov. Registrovaný užívateľ ponesie všetky náklady spojené s akýmkoľvek podvodným konaním.
 • www.asianladyboys.co.uk poskytuje plnú súčinnosť príslušným štátnym orgánom vyšetrujúcim podvodné transakcie a iné skutočnosti podliehajúce pod súdnu právomoc a odpovedá na súdne príkazy a zásielky. Z týchto dôvodov môžu platiaci členovia na našich stránkach používať len svoje platobné metódy.
 • Vezmite prosím na vedomie, že stránky www.asianladyboys.co.uk si vyhradzujú právo zaokrúhliť sumu na vyplatenie kompenzácie alebo náhrady peňazí, a sú týmto splnomocnené zaokrúhlenie uplatniť.
 • Prosím berte na vedomie, že ak na získanie akýchkoľvek odmien je stanovená podmienka, že člen musí byť nový člen, tak potom registrácia nového účtu na www.asianladyboys.co.uk nie je považovaná za nového užívateľa. Bonusové/Bezplatné kredity sú dostupné len jednorázovo pre nové nákupy nových členov na jednej z webstránok prevádzkovaných DuoDecad IT Services Luxembourg S.a r.l. Kredity a iné odmeny nie sú dostupné s CCBill a nákupom cez telefón. Odmeny sú súčasťou zakúpených kreditných balíčkov a tým pádom NIE SÚ možné po ich utratení na našej webstránke.
 • Prosím berte na vedomie, že ak je dostupná jednorázová ponuka na akýkoľvek kreditný balíček, tak táto ponuka je aplikovateľná len jedenkrát pre používateľa existujúceho alebo nového, bez ohľadu na počet zaregistrovaných účtov (existujúcich a/alebo nových), ktoré ktorýkoľvek používateľ môže mať a/alebo bez ohľadu na to, aké iné podvodné metódy môže použiť. Vtedy bude nákup spracovaný bez zľavy a výška kreditov bude dodaná vo výške ekvivalentu bez zľavy. Prosím taktiež berte na vedomie, že zľavnené kreditné nákupy alebo iné kredity z iného účtu môžu byť prevedené na iného používateľa alebo Členský účet.Bez ohľadu na vyššie uvedené, zdôrazňujeme, že zľavnené alebo súvisiace promo kredity nie sú dostupné pre používateľov, ktorý nákup vykonajú prostredníctvom nasledovných platobných metód: Platba Telefónom, Platba Darčekovou Poukážkou, Bitcoin/Litecoin, Altcoins a Paysafecard, alebo členov, ktorých platby spracováva CCBill.Prosím berte na vedomie, že počas propagácií, akékoľvek kreditné balíčky, ktoré prevyšujú 157.99 kreditov môžu mať rovnaké benefity a/alebo extra kredity (podľa okolností) ako 157.99 kreditný balíček.
 • New subscribers may validate their credit card with a minor transaction for which they are entitled to 9.99 promotional credits and 10 Free Peeks. The amount of the validation transaction will be immediately refunded to the credit card holder. The aforementioned promotional credits and Free Peeks are not available for those users who already have a membership on LiveJasmin.com or any other website operated by Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l. Please note that all Free Peeks expire in 168 hours from the time of the most recent Free Peek receipt.
 • V zobrazenej cene kreditových balíčkov sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s menou a transakcií. www.asianladyboys.co.uk si vyhradzuje právo upraviť ceny vzniknuté kolísaním kurzu meny.
 • Upozorňujeme, že podvodné použitie kreditnej karty a/alebo overenie emailovej adresy môže viesť k ukončeniu tejto Dohody operátorom webovej stránky s členom.
 • Pursuant to the rules of the Club Elite program as defined on a separate page in the Subscriber’s account, Subscribers receive Club Elite level points only after they spend credits. Credit spending subject to refund or chargeback shall not increase the Club Elite level points. There is a daily drop of Club Elite level points set for each rank differently. Such drop occurs every day, regardless of your activity on the website. Please note that the level points cannot be transferred or shared between Subscriber accounts, regardless of the two accounts belonging to the same person. With the closure of the Subscriber account, all Club Elite level points will be lost and cannot be recovered. Please contact the Customer Service Team if you do not wish to participate in the Club Elite program. By the sole acceptance of this Agreement the Subscribers acknowledge and agree that they have read and understood the rules and regulations of the Club Elite program.
 • Each Member participates in the Club Elite program by registering on www.asianladyboys.co.uk. In the scope of the Club Elite program, Members receive level points based on their credit spend in a given month. The more level points they have the better Club Elite rank they achieve, so a simple Member can become a Casanova (Rank VI. – see it here www.asianladyboys.co.uk/sk/club-elite). There is a multiplier rendered to each rank that helps the Members collect more Club Elite level points.
 • Člen získa vyššiu úroveň ak nazbieral/nazbierala dostatočné množstvo bodov počas kalendárneho mesiaca. Novo nadobudnutá úroveň bude ponechaná do konca nasledovného kalendárneho mesiaca. Len časť bodová, ktorá je nad danou úrovňou bude ponechaná a presunutá do ďalšieho kalendárneho mesiaca. Všetky ostatné body budú resetované a stratené v prvý deň nového kalendárneho mesiaca. Prosím berte na vedomie, že tieto body ubúdajú každý deň bez ohľadu na vašu dennú aktivitu a počet ubúdania je viazaný na každú úroveň zvlášť.
 • Members can go to Settings to make adjustments at any time if they want to share their Club Elite ranks with other Members or with the Performers. Any Member can terminate his/her participation in the Club Elite program by sending such request to the Customer Service Team.
 • Zaplatením za video alebo album na stránke Účinkujúceho, tento obsah Vám bude viditeľný na 90 dní. Prosím berte na vedomie, že aj počas tejto doby má Účinkujúci právo kedykoľvek zmeniť tento obsah. Ak je účet Účinkujúceho zrušený z akýchkoľvek dôvodov, jeho/jej obsah nebude viditeľný na www.asianladyboys.co.uk.
 • Člen, ktorý utratí u daného Účinkujúceho v bezplatnom chate pomocou Prekvapení od posledného času obnovenia budú ocenení titulom "Kráľ Miestnosti" na 24 hodín, pokiaľ iný Člen nedá Účinkujúcemu počas tej istej periódy viac Prekvapení. Titul "Kráľ Miestnosti" neoprávňuje Člena k žiadnym výhodám alebo benefitom a je platný len v bezplatnom chate.

6. Clause: www.asianladyboys.co.uk - Subscriber's and/or Guest's Declarations

 • Som si plne vedomý toho, že www.asianladyboys.co.uk poskytuje zábavný obsah pre Dospelých svojim Hosťom/Odberateľom.
 • Som si plne vedomý/a, že sledovanie erotického obsahu je dovolené len užívateľom starším 18 alebo v niektorých oblastiach 21 rokov.
 • I expressly declare that, on the present date, I have reached the necessary age to view adult content in accordance to my local regulations. I declare that I have full legal capacity and mental capacity to enter freely into the present Agreement and to use/view related services without restriction. I declare that I shall not use the present services if my capacity may be altered for any reason.
 • I currently reside in the country which I truthfully and accurately indicated in the form provided to register into www.asianladyboys.co.uk and undertake the duty to immediately inform, within 24 hours, of any change of residence by sending an email to help@dditservices.com.
 • Beriem na vedomie, že vyššie uvedená povinnosť bude považovaná za platnú až do doby, kedy www.asianladyboys.co.uk potvrdí, že vyššie uvedené zmeny boli prijaté.
 • Som plne a výlučne zodpovedný/á za akékoľvek nepravdivé prehlásenie ohľadom môjho bydliska a za neinformovanie www.asianladyboys.co.uk o jeho zmene v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.
 • Rovnako potvrdzujem, že som si vedomý svojej trestnej zodpovednosti, a budem preto za každých okolností konať v súlade s príslušnými zákonmi a obecne uznávanou morálkou svojej lokality.
 • Som presvedčený/a, že ako dospelá osoba mám výlučné právo čítať a sledovať akýkoľvek obsah, ktorý považujem za vhodný.
 • Čítanie alebo prezeranie obsahu týchto stránok nijako nenarušuje normy alebo zákony môjho okolia, mojej obce, môjho mesta, kraja, krajiny alebo štátu.
 • Som si plne vedomý/a, že obsah a materiál poskytovaný na www.asianladyboys.co.uk, vrátane mimo iného živých kamerových prenosov, obrázkov, grafík, aplikácií a textov sú riadne zabezpečené príslušnou legislatívou a že všetky práva sú vyhradené. Budem ich preto používať výlučne pre svoju osobnú potrebu.
 • Som si plne vedomý(á), že www.asianladyboys.co.uk bude plne spolupracovať s oprávnenými úradmi pri vyšetrovaní podvodných transakcií a iných záležitostí, ktoré patria pod právne záležitosti, a bude tiež odpovedať na súdne predvolania, a súhlasím s tým.
 • Beriem na vedomie, že www.asianladyboys.co.uk a spriaznené servery neponesú zodpovednosť za akékoľvek právne dôsledky, ktoré môžu vzniknúť ako dôsledok podvodného vstupu na tieto stránky alebo ich užívaniu, prípadne ako dôsledok podvodného prístupu k materiálom tu nachádzajúcich sa či ich užívaniu.
 • I also acknowledge that www.asianladyboys.co.uk or any of its related, affiliated companies cannot be held responsible for any damages or losses originating from any contact with Adult Service Providers (ASP).
 • Chápem a prijímam skutočnosť, že www.asianladyboys.co.uk ani žiadna zo spriaznených alebo sesterských spoločností neponesie zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, mimoriadne, následné alebo sankčne nahradzované škody, ktoré môžu vyplynúť z nepravdivých prehlásení a ich prípadných dôsledkov, z porušovania práv užívateľov, prostitúcie, pedofílie, detskej pornografie, nelegálneho zneužívania, vykorisťovania alebo obchodu so ženami či deťmi.
 • I agree and acknowledge that intellectual property rights (including but not limited to right to use, adapt, translate, etc.) to any content (e.g. chat messages, pictures, videos, etc.) created, published or otherwise made public by me on www.asianladyboys.co.uk will belong to www.asianladyboys.co.uk.
 • Týmto výslovne potvrdzujem, že nebudem využívať služby www.asianladyboys.co.uk pre propagáciu akýkoľvek obsah a/alebo produkt, ktorý patrí konkurencii Prevádzkovateľa Webstránky. Akýkoľvek pokus používať na www.asianladyboys.co.uk oficiálne mená a/alebo ochranné známky a/alebo akékoľvek iné odkazy na www.asianladyboys.co.uk konkurenciu, vrátane chybného hláskovania, bude považované za neférovú marketingovú praktiku a bude stíhané zákonom. Týmto beriem na vedomie a súhlasím, že v prípade porušenia tejto doložky môže byť môj účet uzatvorený.
 • I expressly authorize www.asianladyboys.co.uk to monitor and record my online activities on the website limited to messages in private chats, comprising my requests for www.asianladyboys.co.uk services, e-mails and/or votes and/or surprises sent/given to Adult Service Providers and similar.
 • Beriem na vedomie a súhlasím že akýkoľvek materiál nahraný alebo ako originálna práca urobená na základe tejto Dohody a/alebo používaním www.asianladyboys.co.uk služieb (a všetkých práv, vrátane ale bez obmedzenia autorských práv) patria a sú výhradným vlastníctvom www.asianladyboys.co.uk.
 • Týmto sa výslovne vzdávam všetkých práv a prehlasujem, že sa vzdávam akýchkoľvek nárokov vzniknutých porušovaním mojich práv zo strany www.asianladyboys.co.uk, vrátane okrem iného morálnych práv, práv na súkromie, práva na publicitu, vlastníckych a iných práv alebo práv na kredit za materiály alebo myšlienky tu uvedené.
 • Prehlasujem a beriem na vedomie, že nejednám ako právnická osoba, ale ako jednotlivý zákazník, av žiadnom prípade nákup služieb v tejto zmluve nebude považovaný za súčasť mojich profesionálnych aktivít.

7. Clause: www.asianladyboys.co.uk - Subscriber's and/or Guest's Duties

 • Súhlasím, že nebudem kopírovať, reprodukovať, publikovať, sťahovať, prenášať ani inak robiť verejnosti prístupný obsah alebo materiály z www.asianladyboys.co.uk bez predchádzajúceho písomného súhlasu od www.asianladyboys.co.uk.
 • V plnej miere ponesiem dôsledky prípadného uvedenia nepravdivých údajov a ponesiem zodpovednosť za právne dôsledky, ktoré môžu vyplynúť z prezerania, čítania alebo sťahovania materiálov a obrázkov umiestnených na týchto stránkach.
 • Nebudem nikdy vystavovať mladistvých obsahu týchto stránok a budem čo najlepšie predchádzať tomu, aby mladiství mali prístup k týmto stránkam alebo mohli zahliadnuť ich obsah, najmä napríklad tým, že nebudem uvádzať takéto stránky medzi ich obľúbené. V prípade, že neplnoletí by mali prístup k Asianladyboys Cocom cez môj účet alebo pomocou údajov z mojej platobnej karty, nesiem za toto osobnú zodpovednosť.
 • Preberám všetku zodpovednosť za udržanie bezpečnosti môjho účtu a hesla.
 • Nebudem uvádzať osobné informácie, poskytovať alebo podporovať eskortné služby či prostitúciu.
 • I will not arrange personal appointments with any Adult Service Provider (ASP), since it is prohibited, and will not exchange my telephone number with an Adult Service Provider or in any other way try to have any physical contact with an Adult Service Provider (ASP). In any event, I acknowledge that www.asianladyboys.co.uk would not be liable should by breaching these Terms & Conditions I would try to have a physical contact with an Adult Services Provider/Subscriber. I am aware that in case it is proven that I arranged personal appointments with an ASP or attempted to do so, I can be banned from the Website and my account will be closed without any right of compensation.
 • I will not use obscene words, threaten or quarrel with, or violate the rights of visitors, Adult Service Providers (ASP), www.asianladyboys.co.uk support persons or management of the website, since it is prohibited.
 • Text content sent or forwarded and the chosen user name will not be offensive, will not suggest pedophilia, adolescence, bestiality or zoophilia, or refer to elimination or consumption of any bodily waste. In addition, the username that you choose when registering on the website shall never contain any personal information about you (such as your real name) or information that may allow another person to connect it to your real identity (such as your public username you use for social platforms, like Facebook, Twitter, etc.). In case you decide to choose a username which can lead to your identification, please note that you are fully responsible for such action and that we cannot be held responsible of any identification another user of our site can make).
 • Nebudem používať poznámky a užívateľské mená, ktoré odporujú dobrým mravom, naznačujú porušovanie zákonov alebo sú klamlivé.
 • I will inform, immediately, www.asianladyboys.co.uk of any unlawful conduct of the Adult Service Providers (ASP), as well as of any unlawful use of trademarks, brands and/or registered music.

8. článok: www.asianladyboys.co.uk - rušenie registrácie

 • Užívatelia majú možnosti kedykoľvek zrušiť svoju registráciu na službách www.asianladyboys.co.uk.
 • Ak chcete zrušiť Váš odber a uzatvoriť váš účet, prosím zvoľte "Odstrániť moje Údaje" v nastaveniach Vášho účtu. Po overení vášho rozhodnutia bude Váš status Odberateľa zmenený na "Zrušený" a my odstránime vaše osobné údaje uložené v našom systéme s výnimkou tých, ktoré sú vyžadované zákonom, našimi obchodnými záujmami alebo akýmikoľvek účelmi, ako je vysvetlené v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
 • www.asianladyboys.co.uk reserves a right to suspend or cancel any subscription in case of breach of any term of this Agreement or any unlawful conduct of the Subscriber in the framework of this Agreement and to contact any relevant authorities, including but not limited to initiating any criminal complaint and contacting state prosecutor.

9. článok: www.asianladyboys.co.uk - osobné údaje a zásady ochrany súkromia

 • When you navigate on our website, when you decide to register as a Member, and/or to use the features of our website, you will share and/or we will collect some personal information about you. Please read carefully our Privacy Policy carefully, which explains how we collect, use and share your personal information and the choices you have regarding the use of your personal data.
 • Ako Člen, neuvádzam a ani nebudem uvádzať akékoľvek falošné informácie a/alebo dokumenty na www.asianladyboys.co.uk. Z toho dôvodu, uznávam, že www.asianladyboys.co.uk má právo, okamžite a jednostranne, ukončiť túto zmluvu čo i len pri najmenšom podozrení z falšovania.
 • www.asianladyboys.co.uk's system meets the security standards of PCI DSS, a standard set by Visa/MasterCard laying down stringent requirements.
 • Zamestnanci www.asianladyboys.co.uk majú obmedzený prístup ku akýmkoľvek osobným informáciám odberateľov www.asianladyboys.co.uk a taktiež sú viazaný mlčanlivosťou. Zamestnanci www.asianladyboys.co.uk môžu podstúpiť disciplinárne opatrenia, vrátane zrušenia ich pracovnej zmluvy v prípade vážnych protizákonných priestupkov, ak tieto povinnosti nedodržia.

10. čláínok: www.asianladyboys.co.uk - funkčnosť a bezpečnosť

 • Webové stránky www.asianladyboys.co.uk sú založené na technológii flash a používajú technológiu zdieľaných objektov za účelom zlepšovania užívateľskej prívetivosti.
 • www.asianladyboys.co.uk odporúča svojim zákazníkom prijímanie "Cookies" v ich prehliadači pre uistenie plnej funkcionality. Prosím prezrite si naše Cookies Pravidlá, ak sa chcete dozvedieť viac.
 • Tím správcov www.asianladyboys.co.uk sleduje všetky kamerové prenosy na stránkach 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 • Vďaka svojej precíznej a jedinečnej štruktúre sa tieto stránky nikdy nestretli s vážnejším narušením bezpečnosti.
 • www.asianladyboys.co.uk is a Scam-Free Zone

11. článok: www.asianladyboys.co.uk - spam

 • www.asianladyboys.co.uk nerozosiela spamové správy ani ich nebude tolerovať; od všetkých činností súvisiacich so spamom sa dištancuje.
 • Za spam môže byť považované toto:
 • Manipulovanie so správami, ako napr. hlavičkami e-mailov, poslanými na počítačový systém www.asianladyboys.co.uk alebo jeho prostredníctvom, spôsobom, ktorý by mohol registrovaného užívateľa www.asianladyboys.co.uk uviesť v omyl.
 • Odosielanie pošty z e-mailových serverov tretej strany bez jej vedomia.
 • Posielanie a rozosielanie informácií nepravdivých, klamlivých alebo akokoľvek ohrozujúcich obchodné záujmy serveru Asianladyboys Co, rovnako ako zapríčinenie takejto činnosti.
 • Priame alebo nepriame využívanie počítačového systému Asianladyboys Co k uľahčovaniu prenosu nežiaduceho alebo neautorizovaného materiálu, rovnako ako zapríčinenie takejto činnosti. Týka sa to všetkých propagačných materiálov, webových adries a akýchkoľvek iných foriem nevyžiadaných ponúk, ktoré možno nahrávať na servery, posielať diskusnej skupine, posielať e-mailom, elektronicky prenášať či akokoľvek robiť dostupnými.
 • Opakované nahrávanie, uverejňovanie, prenášanie alebo zasielanie tej istej správy, URL alebo príspevku.
 • Narušovanie normálneho priebehu dialógu odosielaním správ v rýchlom slede, niekoľkokrát za sebou, písanie iba veľkými písmenami alebo akýmkoľvek správaním, ktoré užívateľovi negatívne ovplyvňuje jeho schopnosť zapájať sa do komunikácie v reálnom čase.
 • Rozosielanie spamu cez systém www.asianladyboys.co.uk alebo obťažovanie registrovaných užívateľov je porušovaním všeobecných podmienok webu.
 • www.asianladyboys.co.uk vynakladá maximálne úsilie, aby boli používatelia ochránení pred škodlivými vplyvmi nevyžiadanej pošty.
 • Akékoľvek súdne konanie v prípadne šírenia spamu sa považuje za spôsobenie straty pre www.asianladyboys.co.uk.
 • Bez ohľadu na vyššie uvedené, www.asianladyboys.co.uk, s povolením účastníkov v súlade s podmienkami tejto dohody, môže zasielať propagačné e-maily o jeho vlastnej a o partnerských stránkach a každý e-mail bude obsahovať možnosť odhlásiť zo zasielania.
 • Registrovaní užívatelia môžu občas dostať newsletter vzťahujúce sa k www.asianladyboys.co.uk. Správy posielané používateľom sa týkajú transakcií alebo vzťahov k stránkam. Prihlásenie a odhlásenie odberu týchto správ je záležitosťou jedného kliknutia. Akékoľvek reklamné správy budú posielané iba ak užívateľ vyjadrí svoj súhlas dostávať takéto propagačné a marketingové informácie.
 • Pokiaľ chce užívateľ nahlásiť spam, odporúčame použiť funkciu Odkaz pre správcu v ponuke Môj účet alebo zaslať e-mail na support@livecamhelp.com. Tím správcov www.asianladyboys.co.uk prešetrí všetky ohlásenia v najbližšej možnej dobe.

12. článok: www.asianladyboys.co.uk - kontakty

 • Zákaznícky servis môže byť kontaktovaný zo:
 • Online podpora;
 • funkcia Odkaz pre správcu na účtoch užívateľov;
 • Sending of an email to support@livecamhelp.com or help@dditservices.com.
 • Sending of a letter to:
  44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

13. článok: www.asianladyboys.co.uk - rôzne

 • Táto Zmluva stanovuje neobmedzené a úplné porozumenie medzi Hosťami/Odberateľmi a www.asianladyboys.co.uk s ohľadom na jej predmet a nahrádza všetky predchádzajúce dohody alebo zmluvy, či už písomné alebo slovné.
 • Všetky ustanovenia tejto dohody zostávajú v platnosti aj po jej vypovedaní, ak to nie je v rozpore so zákonom či inými ustanoveniami.
 • Ak bude ktorákoľvek časť tejto dohody považovaná súdom príslušnej justície za nevymáhateľnú, neovplyvní to vymáhateľnosť ostatných častí tejto dohody.
 • Víťazná strana v sporu o vymáhateľnosti tu uvedených podmienok je oprávnená vymáhať v opodstatnenej miere náklady na právneho zástupcu.
 • Ak stránky www.asianladyboys.co.uk zmenia podmienky tejto zmluvy, zverejní aktuálne znenie všeobecných podmienok na webe alebo zverejní oznámenie o zmene alebo pošle používateľom e-mailovové upozornenie o zmenách s predstihom pred uplatnením zmien.
 • Ak sú pre vás niektoré zmeny neprijateľné, budete sa musieť vzdať používania stránok www.asianladyboys.co.uk a ich služieb a budete musieť ukončiť svoju registráciu (ak ju máte). Ak sa nevzdáte užívanie stránok www.asianladyboys.co.uk a ich služieb, bude sa následne mať za to, že ste zmenu prijali.
 • Všetky právne či zákonné prehlásenia vykonané spoločnosťou www.asianladyboys.co.uk, vrátane tejto dohody, budú mať rozhodovaciu platnosť len vo svojej verzii v anglickom jazyku. www.asianladyboys.co.uk neakceptuje akékoľvek právne nároky alebo iné sťažnosti vyplývajúce z nedorozumení kvôli nepresnému prekladu.
 • Táto dohoda a vzťahy vyplývajúce z nej medzi www.asianladyboys.co.uk a Hosťami/Odberateľmi sa riadia právom Luxemburského Veľkovojvodstva.
 • Všetky spory vzniknuté medzi www.asianladyboys.co.uk a Hosťami/Odberateľmi budú riešené zmierom, a iba vtedy, ak toto riešenie nebude efektívne, kompetentnou súdnou právomocou pre spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú súdy mesta Luxemburgu.